sossen.blogg.se

Konflikträdd vänster-sosse med dyslexi skriver blogg. Det är arbetarrörelsen och socialdemokratins förbannade skyldighet att för väljarna tydliggöra den klass konflikt som alltid funnits och alltid kommer finnas i ett Kapitalistiskt system. Skillnaden mellan höger och vänster är förhållningssättet till kapitalismen. Socialdemokratins inställning är att kapitalismen är en usel herre men en effektiv tjänare. Med det menas att det är folket som genom demokratin ska kontrollera kapitalismen. Medan de mera högerorienterade anser att kapitalismen inte behöver tyglas. De menar att vi ska avreglera kontrollen och låta marknadskrafterna mer eller mindre få härja fritt. Den här bloggen är mitt bidrag till att försöka tydliggöra makt strukturerna i samhället.

Är det skillnad på en trasig 15 åring och en trasig växellåda?

Publicerad 2016-03-10 22:39:00 i Allmänt,

Är det skillnad på ett hvb hem för ungdomar som farit snett i livet ofta på grund av vuxen värdens bristande omsorg och bilverkstäder som lagar våra bilar?
Jag menar att det saknar betydelse vem som äger företaget och vad företaget verkar i för branch. För så fort det blir ett företag/aktiebolag med vinst intresse så drivs det med vinst som främsta mål. Om din bil går sönder är det ju helt självklart att bilverkstadens första tanke är hur kan vi tjäna pengar på att laga bilen? Sen finns ju så klart olika inställningar hos verkstäderna vad gäller långsiktighet. Den som lurar kunder och saltar fakturor riskerar dåligt ryckte och att tappa kunder. Även om de kortsiktigt tjänar mera pengar på tvivelaktig moral. Ekonomisk lönsamhet är en självklarhet det skulle ju vara helt otänkbart att någon drev en verkstad utan vinst intresse. Med det sagt så menar jag inget ont om landets verkstadsägare.
 
Vad jag vill säga är att det är skillnad på bilar och människor. 
Om en människa gått sönder eller fötts in i en trasig omgivning och behöver hjälp att få ordning på det trasiga. Så är det inte rimligt att den första frågan hvb hemmet ställer sig är hur de kan tjäna så mycket pengar på att laga människan. Det är skillnad på en trasig 15 åring och en trasig växellåda.
 
Det är inte rimligt att skattebetalarna betalar ca 4000 kr dygnet för en plats på ett hvb hem utan att få det skattebetalarna betalat för. 
Om hemmet har 8 platser så fakturerar de 32 000 kronor dygnet. Dessa hem ligger ofta ocentralt placerade ute på landet och har inga höga om kostnader förutom personalens löner. En kan tycka att för sådana summor som just nämnts så borde det vara hög personal täthet och ingen borde behöva arbete ensam. Det borde också vara lätt att rekrytera väll utbildad personal och hot och våld emot personal och elever borde vara helt uteslutet.Men tyvärr är verkligheten bakom ”visionerna & utopierna som beskrivs på hemsidor och inför kommunernas social-tjänst en helt annan. I verkligheten förekommer ensamarbete allt för ofta. Samma med hot och våld emot personalen och emot elever boende på hemmen. Hälften av personalen saknar eftergymnasial utbildning och hur många som misslyckats med att avsluta gymnasiestudierna vågar jag inte ens tänka på. De som driver hvb- hemmen vet att det är genom att dra in på dem enda stora kostnaderna som finns ”lönerna” som det går att skapa ökad lönsamhet. Sätt det gärna i relation till karl-marx mervärdesteori. Underbemannat och lågutbildat är vägen till ökad lönsamhet. Som jag tidigare skrev så beskrivs verksamheten på ett helt annat sätt på företagens hemsidor. Där beskrivs utopin om det fantastiska hvb hemmet med den fantastiska och unika kompetensen.

Om

Min profilbild

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela